Bağdat (Ayla Çelik)


mi, re, re, do, do, si, si, la, la, sol, sol, fa, mi
mi, re, re, do, si, do, re

re, do, do, si, si, la, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi
re, do, do, si, la, si, do

mi, re, re, do, do, si, si, la, la, sol, sol, fa, mi
mi, re, re, do, si, do, re

re, do, do, si, si, la, la, sol, sol, fa, mi
re, do, do, si, la, si, do

si, do, si, si, do, si, si, la, sol#, la
si, do, si, si, do, si, si, la, sol#, la

NAKARAT
la, sib, do, re - ben dünyanın
re, mi, re, do - en büyük
do, re, do, sib, sib, do, sib, la, do - aşığı olabilirim
la, la, sib, do - ben koynumda
do, re, do, sib, sib, do, sib, la, la, sib, la, sol, sib - yüz sene bin sene durabilirim
sol, sol, la, sib - ben leylalı
sib, do, sib, la, la, sib, la, sol, sol, la, sol, fa - ferhatı mecnunu aslıyı
la, la, la, la, sol, fa - keremi bilmem ama
mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol - bağdatı iki gözüm
sol, la, fa - kapalı
mi, fa, mi, re, re - bulabilirim

mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol - bağdatı iki gözüm
sol, la, fa - kapalı
mi, fa, mi, re, re - bulabilirim

Bir Şarkısın Sen


sol, la, sol, fa, mi - Bir şarkısın sen
do, re, do, si, sol, la, si - Ömür boyu sürecek
la, si, la, sol, fa - Dudaklarımdan
si, do, la, sol, fa, sol, mi - Yıllarca düşmeyecek

do, re, do, si - Sen kalbimin
do, si, do, la - Mehtabısın
si, la, si, sol - Güneşisin

do, re, do, si - Sen ruhumun
do, si, do, la - Vazgeçilmez
si, la, si, sol - Bir eşisin

sol, la, sol, fa, mi - Bir şarkısın sen
do, re, do, si, sol, la, si - Ömür boyu sürecek
la, si, la, sol, fa - Dudaklarımdan
si, do, la, sol, fa, sol, mi - Yıllarca düşmeyecek

Ardından "sen kalbimin" kısmından iki sefer daha çalabilirsiniz. Notalar aynıdır.

Mini Mini Bir Kuş Konmuştu

-
fa, fa, fa, fa, do - Mini mini bir kuş
fa, sol, la - Konmuştu
sib, sib, sol, sol - Pencereme
la, sol, fa - Konmuştu

sib, sib, sol, sol - Aldım onu
la, la, fa, fa - İçeriye
sib, sib, sol, sol - Cik cik cik cik
la, la, fa, fa - Ötsün diye

fa, fa, fa, fa, do - Pırpır ederken
fa, sol, la - Canlandı
sib, sib, sol, sol, la, sol, fa - Ellerim bak boş kaldı

Ilgaz Anadolu'nun


Giriş kısmı:
fa, sol, sol, sol, fa, mi, re, la
fa, sol, sol, sol, fa, mi, re (İki kere)

re, la - Ilgaz
sol, la, fa, sol, la - Anadolunun
la, la, re, do, si, do, la - Sen yüce bir dağısın (İki kere)

si, do, do, do, si, re, do - Baharla yer yüzünde
fa, sol, sol, sol, fa, la, sol - O cennetin bağısın

fa, sol, sol, sol, fa, mi, re, la - Baharla yeryüzünde
fa, sol, sol, sol, fa, mi, re - O cennetin bağısın (İki kere)

Sonra "Ilgaz" kısmından tekrar çalıyoruz.

İlle De Aşk (Mustafa Ceceli)


mi fa sol la 
la sol fa mi sol
fa sol fa sol fa mi re 
re mi fa mi fa mi fa sol fa 
re mi fa mi fa mi fa sol mi

Ben Yoruldum Hayat


fa, fa, fa  la, la, sol  - sol, la, fa, sol, mi
mi, mi, mi, sol, sol, fa  -  fa, sol, mi, fa, re
re, mi, re  fa, mi, mi  - mi, fa, re, mi, do
do, do  fa, mi, fa, re, re

Sözlere girmeden önceki geçiş kısmı: re, mi, fa, sol, la